» Atgriezties uz sākumu
» Vēlētāju aktivitāte
» Deputātu kandidāti
» Ievēlētie deputāti
» Vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki


2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas
Rezultāti


Pašvaldību vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija.Dagdas novads
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2908
Nr.p.k Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju skaits Grozīto zīmju skaits Procenti (%) Vietas (15)
1. Zaļo un Zemnieku savienība 878 155 723 30,19 5
2. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 579 142 437 19,91 3
3. Partija "Vienoti Latvijai" 383 50 333 13,17 2
4. Kristīgi demokrātiskā savienība 63 11 52 2,17 0
5. Politiskā organizācija "Attīstības partija" 81 13 68 2,79 0
6. LATGALES PARTIJA 897 163 734 30,85 5
Summa: 2881
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņi
Nr. Nosaukums Adrese
522. DAGDAS TAUTAS NAMS Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.
523. ANDRUPENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 3, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov.
524. ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE "Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov.
525. ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
527. BĒRZIŅU TAUTAS NAMS Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov.
528. KULTŪRAS NAMS OZOLIŅOS "Šupoles", Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov.
529. EZERNIEKU PAGSTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.
537. KONSTANTINOVAS PAGASTA PĀRVALDE Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov.
538. ĶEPOVAS SAIETU NAMS "Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov.
542. SVARIŅU TAUTAS NAMS Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov.
543. ŠĶAUNES TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov.