» Atgriezties uz sākumu
» Vēlētāju aktivitāte
» Deputātu kandidāti
» Ievēlētie deputāti
» Vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki


2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas
Rezultāti


Pašvaldību vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija.Balvu novads
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 5597
Nr.p.k Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju skaits Grozīto zīmju skaits Procenti (%) Vietas (15)
1. "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" 1530 256 1274 27,34 5
2. "Reformu partija" 213 32 181 3,81 0
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 259 43 216 4,63 0
4. Partija "VIENOTĪBA" 316 65 251 5,65 1
5. Latvijas Zaļā partija 1153 125 1028 20,6 3
6. "Par prezidentālu republiku " 667 60 607 11,92 2
7. LATGALES PARTIJA 380 54 326 6,79 1
8. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 1018 147 871 18,19 3
Summa: 5536
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņi
Nr. Nosaukums Adrese
318. BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.
319. BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov.
320. BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov.
323. TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov.
324. BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov.
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.
326. BRIEŽUCIEMA PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov.
327. KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE Jaunatnes iela 3-6, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov.
328. KUBULU PAGASTA PĀRVALDE Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov.
331. LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE "Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov.
336. TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov.
337. VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov.
339. VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov.